Ngữ pháp

Partikelverb – Cụm động từ tiếng Thụy Điển

Cách đây khoảng vài tuần có một chị trong nhóm Facebook Cùng nhau Học tiếng Thụy Điển mỗi ngày muốn mình viết
Read More