Từ vựng

Chuyên mục từ vựng sẽ cung cấp cho các bạn vốn từ vựng tiếng Thụy Điển cơ bản nhất giúp bạn có thể dễ dàng sử dụng trong giao tiếp và công việc hàng ngày. Hãy tưởng tượng mỗi ngày bạn tự học 5 từ vựng tiếng Thụy Điển mới, một tuần bạn sẽ học được 25 từ vựng ( thứ 7 và chủ nhật nghỉ). Mỗi tháng bạn sẽ học được 100 từ vựng mới. Vậy thì sau 12 tháng bạn sẽ học được 1200 từ vựng tiếng Thụy Điển. Wow!!!!