Về Thụy Điển

Khi bạn đã chọn sống, làm việc và học tập tại Vương quốc Thụy Điển thì việc tìm hiểu về giáo dục, văn hoá, phong tục, tập quán của người dân nơi đây cũng là điều khá thú vị để giúp chúng ta thêm hiểu và thêm yêu đất nước này.