Về tôi

Hej och välkommen till min bloggsida – Simple Swedish!

Xin chào và chào mừng bạn đến với trang blog Simple Swedish – Học tiếng Thụy Điển đơn giản của mình!

Mitt namn är Karin Nga Do och kommer från Viet Nam. Jag hade jobbat som matematiklärare i 5 år innan jag flyttade till Sverige för att återförenas med min man här i Sverige.

Tên mình là Karin Nga Do và đến từ Việt Nam. Mình đã làm giáo viên Toán 5 năm trước khi chuyển đến Göteborg để đoàn tụ với chồng mình tại Thụy Điển.

Jag är intresserad av att lära mig svenska och ta reda på olika sätt för att studera svenska effektivt.

Mình rất thích học tiếng Thụy Điển và tìm ra nhiều cách khác nhau để học tiếng Thụy Điển một cách hiệu quả.

Jag tycker att allt man behöver för att lära sig svenska är tålamod, engagemang och individuellt anpassade inlärningsmetoder samt bra källor som lyser upp sina intressen och passioner.

Mình nghĩ rằng tất cả những gì chúng ta cần để học tiếng Thụy Điển là sự kiên nhẫn, sự thích thú và những phương pháp học thích hợp với riêng mỗi cá nhân cũng như nguồn tài liệu tốt để thắp lên sự hứng thú và niềm đam mê học tập của chúng ta.

Min bloggsida riktar sig till vietnameserna som är nybörjare och vill förbättra sina svenska eller har grammatiska svårigheter i SFI klass samt som inte har tillräckligt med tid att fortsätta svenska kurs i skolan.

Trang blog của mình hướng tới các bạn người Việt mới bắt đầu học và muốn cải thiện tiếng Thụy Điển hoặc gặp khó khăn về ngữ pháp trong lớp học SFI cũng như những bạn không có đủ thời gian để tiếp tục các khóa học tiếng Thụy Điển ở trường.

Jag är mycket tacksam för uppmuntran och andliga stöd som min familj, mina lärare (på Hermods skolan och ABF Vux skolan i Göteborg) och mina vänner har alltid givit mig. Det betyder himla mycket för mig och det hjälper mig att ha mer motivation att bevara både den här bloggsidan och Facebooksidan Học tiếng Thụy Điển đơn giản.

Mình rất biết ơn sự khuyến khích và ủng hộ về mặt tinh thần mà gia đình, thầy cô (trường Hermods và trường ABF ở Göteborg) và bạn bè của mình đã luôn dành cho mình. Điều đó có ý nghĩa rất lớn với mình và nó giúp cho mình có thêm động lực để duy trì cả trang blogg Simpleswedish này và trang Facebook Học tiếng Thụy Điển đơn giản.