Ngữ phápTừ vựng

20 Từ để hỏi – Frågeord trong tiếng Thụy Điển

Frågeord nghĩa tiếng Việt là "Từ để hỏi", là từ đứng ở đầu câu khi muốn đặt câu hỏi. Ví dụ một số
Read More