Từ vựng

135 cặp từ trái nghĩa tiếng Thụy Điển ai cũng nên biết

135 cặp từ trái nghĩa tiếng Thụy Điển ai cũng nên biết sẽ giúp cho việc tự học tiếng Thụy Điển trở nên dễ dàng hơn. Đây là những từ vựng thông dụng, từ cơ bản đến khó hơn một chút để giúp các bạn tự nâng cao vốn từ. Mình có thêm mục LYSSNA từ từ điển Lexin chuẩn của Thụy Điển ở mỗi từ để giúp các bạn tự luyện nghe và học cách phát âm hiệu quả nhất. Chúc các bạn sẽ học tiếng Thụy Điển thật hiệu quả nhé! Cám ơn các bạn đã quan tâm tới những bài viết của mình.

Các bạn hãy để lại comment dưới cuối bài viết nếu các bạn biết thêm những cặp từ trái nghĩa khác nhé!

1. allingen
all 〈allt, alla〉 [al:] LYSSNA: tất cả
ingen 〈inget, inga〉 [²ịŋ:en] LYSSNA: không, không chút nào, không một ai

2. alltidaldrig
alltid [²ạl:ti(:)d] eller [²ạl:tịd] LYSSNA: luôn luôn
aldrig [²ạl:drig]: không bao giờ (ibland – thỉnh thoảng)

3. artigoartig
artig 〈artigt, artiga〉 [²ạ:r‿tig]: lễ phép, lịch sự
oartig 〈oartigt, oartiga〉 [²ọ:a:r‿tig] LYSSNA: bất lịch sự, vô phép

4. bakfram
bak [ba:k] LYSSNA: phía sau
fram [fram:] LYSSNA: phía trước

5. bekvämobekväm
bekväm 〈bekvämt, bekväma〉 [bekvạ̈:m] LYSSNA: thoải mái
obekväm 〈obekvämt, obekväma〉 [²ọ:bekvä:m] LYSSNA: không thoải mái, bất tiện

6. billigdyr
billig 〈billigt, billiga〉 [²bịl:ig] LYSSNA: rẻ
dyr 〈dyrt, dyra〉 [dy:r] LYSSNA: đắt, mắc

7. bortahemma
borta [²bạ̊r‿t:a] LYSSNA: ra đi
hemma [²hẹm:a] LYSSNA: ở lại

8. bradålig
bra 〈bättre, bäst〉 [bra:] LYSSNA: tốt
dålig 〈dåligt, dåliga, sämre, sämst〉 [²dạ̊:lig] LYSSNA: không tốt, xấu, dở, kém

9. bredsmal
bred 〈brett, breda〉 [bre:d] LYSSNA: rộng, rộng rãi
smal 〈smalt, smala〉 [sma:l]: hẹp, chật hẹp

10. bäddadobäddad
bäddad 〈att bädda, bäddade, har bäddat, är bäddad, bädda!〉 [²bẹd:ar] LYSSNA dọn giường gọn gàng
obäddad 〈att bädda, bäddade, har bäddat, är bäddad, bädda!〉 [²bẹd:ar] LYSSNA: giường chưa được dọn, ngổn ngang

11. bästsämst
bäst 〈bra, -, -, bättre, bästa, bäste〉 [bes:t] LYSSNA: tốt nhất
sämst 〈dålig, dåligt, dåliga, sämre, sämst〉 [²dạ̊:lig] LYSSNA: tệ nhất

12. börjarslutar
börjar 〈att börja, började, har börjat, är börjad, börja!〉 [²bọ̈r:jar] LYSSNA: bắt đầu
slutar 〈att sluta, slutade, har slutat, –, sluta!〉 [²slụ:tar] LYSSNA: kết thúc

13. charmigcharmlös
charmig 〈charmigt, charmiga〉 [²ʃạr:mig] LYSSNA: quyến rũ, duyên dáng, yêu kiều
charmlös 〈charmlöst, charmlösa〉 [²hạr:mlö:s] LYSSNA: vô duyên, khiếm nhã

14. dagnatt
dag 〈dagen vard. även dan, dagar vard. även dar, dagarna〉 [da:g] LYSSNA: ngày
natt 〈natten, nätter, nätterna〉 [nat:] LYSSNA: đêm

15. delhelhet
del 〈delen, delar, delarna〉 [de:l] LYSSNA: phần, bộ phận
helhet 〈helheten, helheter, helheterna〉 [²hẹ:lhe:t] eller [hẹ:lhe:t] LYSSNA: toàn thể, toàn bộ

16. djupgrund
djup 〈djupt, djupa〉 [ju:p] LYSSNA: sâu
grund 〈grunt, grunda〉 [grun:d] LYSSNA: nông

17. enkelsvår
enkel 〈enkelt, enkla〉 [ẹŋ:kel] LYSSNA: đơn giản, dễ dàng
svår〈svårt, svåra〉 [svå:r] LYSSNA: khó, khó khăn

18. ensamtillsammans
ensam 〈ensamt, ensamma〉 [²ẹn:sam:] eller [²ẹ:nsam:] LYSSNA: đơn độc, cô đơn, một mình
tillsammans [til:sạm:ans] eller [²til:sạm:ans] LYSSNA: cùng nhau

19. ensamståendegift
ensamstående [²ẹn:samstå:ende] eller [²ẹ:nsamstå:ende] LYSSNA: độc thân
gift 〈gift, gifta〉 [jif:t] LYSSNA: đã kết hôn

20. ingångutgång
ingång 〈ingången, ingångar, ingångarna〉  LYSSNA: Lối vào
utgång 〈utgången, utgångar, utgångarna〉 [²ụ:tgåŋ:] LYSSNA: Lối ra

21. envisbeskedlig
envis 〈envist, envisa〉 [²ẹ:nvi:s] LYSSNA: bướng bỉnh
beskedlig 〈beskedligt, beskedliga〉 [beʃẹ:dlig] LYSSNA: nhu mì, nhã nhặn

22. fiktionverklighet
fiktion 〈fiktionen, fiktioner, fiktionerna〉 [fikʃọ:n] LYSSNA: hư cấu
verklighet 〈verkligheten, –, –〉 [²vạ̈r:klighe:t] LYSSNA: thực tế

23. finful
fin 〈fint, fina〉 [fi:n] LYSSNA: đẹp
ful 〈fult, fula〉 [fu:l] LYSSNA: xấu

24. flexibeloflexibel
flexibel 〈flexibelt, flexibla〉 [fleksị:bel] LYSSNA: linh hoạt, linh động
oflexibel 〈oflexibelt, oflexibla〉 [fleksị:bel] : không linh hoạt, không linh động

25. fredkrig
fred 〈freden, freder, frederna〉 [fre:d] LYSSNA: hòa bình
krig 〈kriget, krig, krigen〉 [kri:g] LYSSNA: chiến tranh

26. frisksjuk
frisk 〈friskt, friska〉 [fris:k] LYSSNA: khoẻ mạnh
sjuk 〈sjukt, sjuka〉 [ʃu:k] LYSSNA: ốm, ốm yếu

27. frågarsvarar
frågar 〈att fråga, frågade, har frågat, är frågad, fråga!〉 [²frạ̊:ga] LYSSNA: hỏi
svarar 〈att svara, svarade, har svarat, är svarad, svara!〉 [²svạ:rar] LYSSNA: đáp, trả lời

Lưu ý: fråga # svar (câu hỏi # câu trả lời)

28. föreefter
före [²fọ̈:re] LYSSNA: trước
efter [²ẹf:ter] eller [ẹf:ter] LYSSNA: sau

29. geta
ge 〈att ge, gav, har gett eller givit, är given, ge!〉 [je:r] LYSSNA: cho
ta 〈att ta, tog, har tagit, är tagen, ta!〉 [ta:r] LYSSNA: lấy

30. generössnål
generös 〈generöst, generösa〉 [ʃenerọ̈:s] LYSSNA: hào phóng
snål 〈snålt, snåla〉 [snå:l] LYSSNA: keo kiệt, bủn xỉn

31. gladledsen
glad 〈glatt, glada〉 [gla:d] LYSSNA: vui
ledsen ledsen [²lẹs:en] LYSSNA eller [²lẹ:dsen] LYSSNA:buồn, buồn bực (hoặc arg: giận, bực tức)

32. glömmerminnas
glömmer 〈att glömma, glömde, har glömt, är glömd, glöm!〉 [glọ̈m:er] LYSSNA: quên
minns 〈att minnas, mindes, har mints, –, minns!〉 [min:s] LYSSNA: nhớ (= komma ihåg)

33. godäcklig
god 〈gott, goda (goa)〉 [go:d] LYSSNA eller vard. go [go:] LYSSNA: ngon
äcklig 〈äckligt, äckliga〉 [²ẹk:lig] LYSSNA: kinh tởm

34. grälarenas
grälar: 〈att gräla, grälade, har grälat, –, gräla!〉 [²grạ̈:lar] LYSSNA cãi nhau, tranh cãi
enas 〈att enas, enades, har enats, är enad, enas!〉 [²ẹ:nas] LYSSNA: tán thành, bằng lòng

35. gömmervisar
gömmer 〈att gömma, gömde, har gömt, är gömd, göm!〉 [jọ̈m:er] LYSSNA: giấu
visar 〈visan, visor, visorna〉 [²vị:sa] LYSSNA: cho thấy

36. helskadad, sönder, trasig
hel 〈helt, hela〉 [he:l] LYSSNA: toàn bộ, còn nguyên vẹn
skadad, sönder, trasig: bị thương, bị hư, bị hỏng

37. hoppasfruktar
hoppas 〈att hoppas, hoppades, har hoppats, –, hoppas!〉 [²hạ̊p:as] LYSSNA: hy vọng
fruktar 〈att frukta, fruktade, har fruktat, är fruktad, frukta!〉 [²frụk:tar] LYSSNA: sợ hãi

38. hungrigmätt
hungrig 〈hungrigt, hungriga〉 [²hụŋ:rig] LYSSNA: đói
mätt 〈mätt, mätta〉 [met:] LYSSNA: no

39. hårdmjuk
hård 〈hårt, hårda〉 [hå:r‿d] LYSSNA: cứng
mjuk 〈mjukt, mjuka〉 [mju:k] LYSSNA: mềm

40. hälsosamohälsosam
hälsosam 〈hälsosamt, hälsosamma〉 [²hẹl:sosam:] LYSSNA: khỏe mạnh, lành mạnh, có ích, bổ ích, tốt (cho sức khoẻ)
ohälsosam 〈ohälsosamt, ohälsosamma〉 [²ọ:hel:sosam:] LYSSNA: không lành mạnh, có hại (cho sức khoẻ)

41. härdär
här [hä:r] LYSSNA: tại đây, ở đây
där [dä:r] LYSSNA: đằng kia, ở đó

42. höglåg
hög 〈högt, höga, högre, högst〉 [hö:g] LYSSNA: cao
låg 〈lågt, låga, lägre, lägst〉 [lå:g] LYSSNA: thấp

43. höjersänker
höjer 〈att höja, höjde, har höjt, är höjd, höj!〉 [họ̈j:er] LYSSNA: tăng
sänkeratt sänka, sänkte, har sänkt, är sänkt, sänk!〉 [sẹŋ:ker] LYSSNA : giảm (minska)

44. janej
ja [ja:] LYSSNA: Có, ừ
nej [nej:] LYSSNA: không

45. jobbarvilar
jobbar 〈att jobba, jobbade, har jobbat, är jobbad, jobba!〉 [²jạ̊b:ar] LYSSNA: làm việc
vilaratt vila, vilade, har vilat, är vilad, vila!〉 [²vị:lar] LYSSNA: nghỉ ngơi

46. kastarfångar
kastar 〈att kasta, kastade, har kastat, är kastad, kasta!〉 [²kạs:tar] LYSSNA: ném, chọi
fångar 〈att fånga, fångade, har fångat, är fångad, fånga!〉 [²fạ̊ŋ:ar] LYSSNA: bắt lấy, chộp lấy

47. klokdum
klok 〈klokt, kloka〉 [klo:k] LYSSNA: khôn ngoan, thông minh, lanh lợi
dum 〈dumt, dumma〉 [dum:] LYSSNA: dại dột, ngu dốt

48. konkretabstrakt
konkret 〈konkret, konkreta〉 [kåŋkrẹ:t] LYSSNA: cụ thể
abstrakt 〈abstrakt, abstrakta〉 [abstrạk:t] LYSSNA: trừu tượng

49. kort (om längd)lång
kort (om längd): 〈kort, korta〉 [kår‿t:] LYSSNA : ngắn
lång 〈långt, långa, längre, längst〉 [låŋ:] LYSSNA: dài

50. kärlekhat
kärlek 〈kärleken, –, –〉 [²çạ̈:r‿le:k] LYSSNA: yêu
hat 〈hatet, –, –〉 [ha:t] LYSSNA: ghét

51. latflitig
lat 〈–, lata〉 [la:t] LYSSNA: lười biếng
flitig 〈flitigt, flitiga〉 [²flị:tig] LYSSNA: siêng năng

52. levandedöd
levande [²lẹ:vande] LYSSNA: sống
död 〈dött, döda〉 [dö:d] LYSSNA: chết

53. likheterolikheter
likheter 〈likheten, likheter, likheterna〉 [²lị:khe:t] eller [lị:khe:t] LYSSNA: điểm tương đồng
olikheter 〈olikheten, olikheter, olikheterna〉 [²ọ:li:khe:t] LYSSNA: sự khác biệt, khác nhau

54. lindrarförvärrar
lindrar 〈att lindra, lindrade, har lindrat, är lindrad, lindra!〉 [²lịn:drar] LYSSNA: làm giảm, làm dịu đi, xoa dịu
förvärrar 〈att förvärra, förvärrade, har förvärrat, är förvärrad, förvärra!〉 [förvạ̈r:ar] LYSSNA: thâm thắt, làm cho tồi tệ hơn, làm nặng thêm

55. litenstor
liten 〈litet, lilla, mindre, minst〉 [²lị:ten] LYSSNA: nhỏ, bé
stor 〈stort, stora, större, störst〉 [sto:r] LYSSNA: to, lớn

56. långsamsnabb
långsam 〈långsamt, långsamma〉 [²lạ̊ŋ:sam:] LYSSNA: chậm, chậm chạp
snabb 〈snabbt, snabba〉 [snab:] LYSSNA: nhanh, nhanh chóng

57. lätt (om vikt)tung
lätt (om vikt): <lätt, lätta> [let:] LYSSNA : nhẹ
tung 〈tungt, tunga, tyngre, tyngst〉 [tuŋ:] LYSSNA: nặng

58. meningsfullmeningslös
meningsfull 〈meningsfullt, meningsfulla〉 [²mẹ:niŋsful:] LYSSNA: có ý nghĩa, đầy ý nghĩa
meningslös 〈meningslöst, meningslösa〉 [²mẹ:niŋslö:s] LYSSNA: vô nghĩa

59. mest ≠ minst
mest: <mesta, meste> [mes:t] LYSSNA: hầu hết
minst: <minsta, minste> [min:st] LYSSNA: ít nhất

60. modernomodern
modern 〈modernt, moderna〉 [modạ̈:r‿n] LYSSNA: hiện đại
omodern 〈omodernt, omoderna〉 [²ọ:modä:r‿n] LYSSNA: lỗi thời

61. modigfeg
modig 〈modigt, modiga〉 [²mọ:dig] LYSSNA: can đảm, dũng cảm
feg 〈fegt, fega〉 [fe:g] LYSSNA: nhát gan, hèn nhát

62. mogenomogen
mogen 〈moget, mogna〉 [²mọ:gen] LYSSNA: trưởng thành, chín chắn (người), chín (trái cây)
omogen 〈omoget, omogna〉 [²ọ:mo:gen] LYSSNA: non nớt, chưa trưởng thành (người); còn xanh, non, chưa chín (trái cây)

63. mycketlite
mycket 〈mycket, myckna〉 [²mỵk:et] LYSSNA eller [²mỵk:e] LYSSNA: nhiều
lite [²lị:te] eller litet [²lị:te] LYSSNA: ít

64. mål, slutpunktstart, startpunkt
mål: <målet, mål, målen> [må:l] LYSSNA: đích, đích đến
start : <starten, starter, starterna> [star‿t:] LYSSNA : (khởi đầu, điểm xuất phát)

65. möjligomöjlig
möjlig 〈möjligt, möjliga〉 [²mọ̈j:lig] LYSSNA: có khả năng, có thể được
omöjlig 〈omöjligt, omöjliga〉 [²ọ:möj:lig] LYSSNA: không thể, không thể nào, khó có thể

66. mörkljus
mörk 〈mörkt, mörka〉 [mör:k] LYSSNA: tối
ljus 〈ljust, ljusa〉 [ju:s] LYSSNA: sáng

67. nakenpåklädd
naken 〈naket, nakna〉 [²nạ:ken] LYSSNA: trần truồng
påklädd 〈påklätt, påklädda〉 [²pạ̊:kled:] LYSSNA: quần áo đầy đủ

68. nedstämdupprymd
nedstämd 〈nedstämt, nedstämda〉 [²nẹ:dstem:d] LYSSNA: chán nản, khốn khổ
upprymd 〈upprymt, upprymda〉 [²ụp:rym:d] LYSSNA: hân hoan, vui vẻ, phấn khởi

69. nervöslugn
nervös 〈nervöst, nervösa〉 [närvọ̈:s] LYSSNA: lo lắng, căng thẳng
lugn 〈lugnt, lugna〉 [luŋ:n] LYSSNA: thanh thản

70. noggrannslarvig
noggrann 〈noggrant, noggranna〉 [²nọ:gran:] LYSSNA: cẩn thận, kỹ lưỡng, tỉ mỉ, gọn gàng ngăn nắp
slarvig 〈slarvigt, slarviga〉 [²slạr:vig] LYSSNA: cẩu thả, không cẩn thận, luộm thuộm

71. nygammal
ny 〈nytt, nya〉 [ny:] LYSSNA: mới
gammal 〈gammalt, gamla, äldre, äldst〉 [²gạm:al] LYSSNA:

72. nyttigonyttig
nyttig 〈nyttigt, nyttiga〉 [²nỵt:ig] LYSSNA: có ích,hữu ích, lành mạnh
onyttig 〈onyttigt, onyttiga〉 [²ọ:nyt:ig] LYSSNA: không có ích, vô ích, vô dụng, không lành mạnh

73. näralångt borta
nära 〈närmare, närmast〉 [²nạ̈:ra] LYSSNA: gần
långt borta: xa

74. närvarandefrånvarande
närvarande [²nạ̈:rva:rande] LYSSNA: có mặt
frånvarande [²frạ̊:nva:rande] LYSSNA: vắng mặt

75. nödvändigonödig
nödvändig: <nödvändigt, nödvändiga> [²nọ̈:dven:dig] LYSSNA : cần thiết
onödig 〈onödigt, onödiga〉 [²ọ:nö:dig] LYSSNA: không cần thiết

76. nöjdbesviken
nöjd 〈nöjt, nöjda〉 [nöj:d] LYSSNA: hài lòng
besviken 〈besviket, besvikna〉 [besvị:ken] LYSSNA: thất vọng

77. obligatoriskfrivillig
obligatorisk 〈obligatoriskt, obligatoriska〉 [åbligatọ:risk] LYSSNA: bắt buộc
frivillig 〈frivilligt, frivilliga〉 [²frị:vil:ig] LYSSNA: tự nguyện, không bắt buộc

78. oftasällan
ofta [²ạ̊f:ta] LYSSNA: thường, thường xuyên
sällan [²sẹl:an] LYSSNA: hiếm khi

79. oroliglugn
orolig 〈oroligt, oroliga〉 [²ọ:ro:lig] LYSSNA: lo lắng, lo âu
lugn 〈lugnt, lugna〉 [luŋ:n] LYSSNA: bình tĩnh

80. piggtrött
pigg 〈piggt, pigga〉 [pig:] LYSSNA: tỉnh táo
trött 〈trött, trötta〉 [tröt:] LYSSNA: mệt mỏi, uể oải

81. plusminus
plus 〈pluset, plus, plusen〉 [plus:] LYSSNA: cộng, phép cộng
minus 〈minuset, minus, minusen〉 [mị:nus] LYSSNA: trừ, phép trừ

82. pojkeflicka
pojke 〈pojken, pojkar, pojkarna〉 [²pạ̊j:ke] LYSSNA eller [pạ̊j:ke] LYSSNA eller pojk [påj:k] LYSSNA: cậu bé
flicka 〈flickan, flickor, flickorna〉 [²flịk:a] LYSSNA: cô bé

83. privatallmän
privat: <privat, privata> [privạ:t] LYSSNA : riêng tư, cá nhân
allmän 〈allmänt, allmänna〉 [²ạl:men:] LYSSNA: chung, công cộng (offentlig)

84. rakkrokig
rak 〈rakt, raka〉 [ra:k] LYSSNA: thẳng
krokig 〈krokigt, krokiga〉 [²krọ:kig] LYSSNA: quanh co

85. regelbundenoregelbunden
regelbunden 〈regelbundet, regelbundna〉 [²rẹ:gelbun:den] LYSSNA: thường xuyên, đều đặn, có quy tắc
oregelbunden 〈oregelbundet, oregelbundna〉 [²ọ:re:gelbun:den] LYSSNA: thất thường, không đều đặn, bất quy tắc

86. rikfattig
rik 〈rikt, rika〉 [ri:k] LYSSNA: giàu có
fattig <fattigt, fattiga> [²fạt:ig] LYSSNA: nghèo

87. rooro
ro: <ron, –, –> [ro:] LYSSNA :hoà bình, trật tự, yên ổn
oro 〈oron, –, –〉 [²ọ:ro:] LYSSNA: lo lắng, sợ hãi, bất ổn,

88. roligtråkig
rolig 〈roligt, roliga〉 [²rọ:lig] LYSSNA: vui, vui vẻ
tråkig 〈tråkigt, tråkiga〉 [²trạ̊:kig] LYSSNA: nhàm chán, tẻ nhạt, buồn bã

89. rundfyrkantig
rund 〈runt, runda〉 [run:d] LYSSNA: tròn
fyrkantig 〈fyrkantigt, fyrkantiga〉 [²fỵ:rkan:tig] LYSSNA: vuông

90. rättfel
rätt 〈rätt, rätta〉 [ret:] LYSSNA: đúng
fel 〈fel, fel〉 [fe:l] LYSSNA: sai

91. rättighetskyldighet
rättighet 〈rättigheten, rättigheter, rättigheterna〉 [²rẹt:ighe:t] LYSSNA: quyền lợi
skyldighet 〈skyldigheten, skyldigheter, skyldigheterna〉 [²ʃỵl:dighe:t] LYSSNA: nghĩa vụ

92. rättvisorättvis
rättvis 〈rättvist, rättvisa〉 [²rẹt:vi:s] LYSSNA: công bằng, hợp lẽ phái
orättvis 〈orättvist, orättvisa〉 [²ọ:ret:vi:s] LYSSNA: bất công

93. sammaolika
samma 〈samme〉 [²sạm:a] LYSSNA eller [sạm:a] LYSSNA: giống nhau
olika 〈olikt, olika〉 [²ọ:li:ka] LYSSNA: khác nhau

94. sanninglögn
sanning 〈sanningen, sanningar, sanningarna〉 [²sạn:iŋ] LYSSNA: sự thật, chân lý
lögn 〈lögnen, lögner, lögnerna〉 [löŋ:n] LYSSNA: sự dối trá, lời bịa đặt

95. sekretessoffentlighet
sekretess 〈sekretessen, –, –〉 [sekretẹs:] LYSSNA: sự bảo mật, tuyệt mật
offentlighet 〈offentligheten, –, –〉 [åfẹn:tlighe:t] LYSSNA eller [²åfẹn:tlighe:t] LYSSNA: sự công khai, tính công khai, công cộng

96. sitterstår
sitter 〈att sitta, satt, har suttit, –, sitt!〉 [sịt:er] LYSSNA: ngồi
står 〈att stå, stod, har stått, –, stå!〉 [stå:r] LYSSNA: đứng

97. skrattargråter
skrattar 〈att skratta, skrattade, har skrattat, –, skratta!〉 [²skrạt:ar] LYSSNA: cười
gråter 〈att gråta, grät, har gråtit, –, gråt!〉 [grạ̊:ter] LYSSNA: khóc

98. skrynkligslät
skrynklig 〈skrynkligt, skrynkliga〉 [²skrỵŋ:klig] LYSSNA: nhăn nheo
slät 〈slätt, släta〉 [slä:t] LYSSNA: nhẵn nhụi, láng mịn

99. slätskrovlig
slät 〈slätt, släta〉 [slä:t] LYSSNA: bằng phẳng
skrovlig 〈skrovligt, skrovliga〉 [²skrå:vlig] LYSSNA eller [ ²skrạ̊v:lig] LYSSNA: gồ ghề

100. smutsigren
smutsig 〈smutsigt, smutsiga〉 [²smụt:sig] LYSSNA: dơ bẩn, bẩn
ren 〈rent, rena〉 [re:n] LYSSNA: sạch, sạch sẽ

101. solregn
sol 〈solen, solar, solarna〉 [so:l] LYSSNA: nắng
regn 〈regnet, regn, regnen〉 [reŋ:n] LYSSNA: mưa

102. starksvag
stark 〈starkt, starka〉 [star:k] LYSSNA: mạnh
svag 〈svagt, svaga〉 [sva:g] LYSSNA: yếu

103. säkerosäker
säker 〈säkert, säkra〉 [sạ̈:ker] LYSSNA: chắc chắn
osäker 〈osäkert, osäkra〉 [²ọ:sä:ker]: không chắc chắn

104. säljerköper
säljer 〈att sälja, sålde, har sålt, är såld, sälj!〉 [sẹl:jer] LYSSNA: bán
köper 〈att köpa, köpte, har köpt, är köpt, köp!〉 [çọ̈:per] LYSSNA: mua

105. sötsur
söt <sött, sötta> [sö:t] LYSSNA: ngọt
sur 〈surt, sura〉 [su:r] LYSSNA: chua

106. tacksamotacksam
tacksam 〈tacksamt, tacksamma〉 [²tạk:sam:] LYSSNA: biết ơn
otacksam 〈otacksamt, otacksamma〉 [²ọ:tak:sam:] LYSSNA: vô ơn

107. tidigsen
tidig <tidigt, tidiga> [²tị:dig] LYSSNA: sớm
sen 〈sent, sena〉 [se:n] LYSSNA: muộn

108. tillåtenförbjuden
tillåten 〈tillåtet, tillåtna〉 [²tịl:å:ten] LYSSNA: được phép, cho phép
förbjuden 〈förbjudet, förbjudna〉 [förbjụ:den] LYSSNA: cấm

109. tittarblundar
tittar 〈att titta, tittade, har tittat, –, titta!〉 [²tịt:ar] LYSSNA: nhìn
blundar 〈att blunda, blundade, har blundat, –, blunda!〉 [²blụn:dar] LYSSNA: nhắm mắt

110. tjocksmal
tjock 〈tjockt, tjocka〉 [çåk:] LYSSNA: dầy, mập
smal 〈smalt, smala〉 [sma:l] LYSSNA: gầy, mảnh mai

111. tomfull
tom 〈tomt, tomma〉 [tom:] LYSSNA: trống
full 〈fullt, fulla〉 [ful:] LYSSNA: đầy

112. torrblöt
torr 〈torrt, torra〉 [tår:] LYSSNA: khô, khô ráo
blöt 〈blött, blöta〉 [blö:t] LYSSNA: ướt, ẩm ướt

113. tryckerdra
trycker 〈att trycka, tryckte, har tryckt, är tryckt, tryck!〉 [trỵk:er] LYSSNA: đẩy
drar 〈att dra, drog, har dragit, är dragen, dra!〉 [dra:r] LYSSNA: kéo

114. tryggotrygg
trygg 〈tryggt, trygga〉 [tryg:] LYSSNA: an toàn
otrygg 〈otryggt, otrygga〉 [tryg:] : không an toàn

115. turotur
tur 〈turen, turer, turerna〉 [tu:r] LYSSNA: may mắn, vận may
otur 〈oturen, –, –〉 [²ọ:tu:r] LYSSNA: điềm gở, điềm xui, không may, xui xẻo

116. tydligotydlig
tydlig 〈tydligt, tydliga〉 [²tỵ:dlig] LYSSNA: rõ ràng, minh bạch
otydlig 〈otydligt, otydliga〉 [²ọ:ty:dlig] LYSSNA: không rõ ràng

117. tysthögljudd 
tyst 〈tyst, tysta〉 [tys:t] LYSSNA: im lặng
högljudd  <högljutt, högljudda> [²họ̈:gjud:] LYSSNA : ồn ào

118. tändasläcka
tänder 〈att tända, tände, har tänt, är tänd, tänd!〉 [tẹn:der] LYSSNA: bật
släcker 〈att släcka, släckte, har släckt, är släckt, släck!〉 [slẹk:er] LYSSNA: tắt

119. unggammal
ung 〈ungt, unga, yngre, yngst〉 [uŋ:] LYSSNA: trẻ, trẻ trung, trẻ tuổi, thanh niên
gammal 〈gammalt, gamla, äldre, äldst〉 [²gạm:al] LYSSNA: già, cổ

120. uppenere
uppe [²ụp:e] eller oppe [²ọp:e] LYSSNA: ở trên, bên trên, lên
nere [²nẹ:re] LYSSNA: ở dưới, bên dưới, xuống

121. utanförinuti, innanför
utanför [²ụ:tanfö:r] LYSSNA: bên ngoài
inuti [²ịn:uti:] LYSSNA, innanför [²ịn:anfö:r] LYSSNA bên trong

122. vackerful
vacker 〈vackert, vackra〉 [vạk:er] LYSSNA: đẹp, xinh đẹp
ful 〈fult, fula〉 [fu:l] LYSSNA: xấu, xấu xí

123. varmkall
varm 〈varmt, varma〉 [var:m] LYSSNA: nóng
kall 〈kallt, kalla〉 [kal:] LYSSNA: lạnh

124. vetagissa
vet 〈att veta, visste, har vetat, –, vet!〉 [ve:t] LYSSNA: biết
gissar 〈att gissa, gissade, har gissat, är gissad, gissa!〉 [²jịs:ar] LYSSNA: đoán

125. vinnaförlora
vinner 〈att vinna, vann, har vunnit, är vunnen, vinn!〉 [vịn:er] LYSSNA: thắng, chiến thắng
förlorar 〈att förlora, förlorade, har förlorat, är förlorad, förlora!〉 [för‿lọ:rar] LYSSNA: thua

126. viskarskriker
viskar 〈att viska, viskade, har viskat, är viskad, viska!〉 [²vịs:kar] LYSSNA: thì thầm
skriker :<att skrika, skrek, har skrikit, – , skrik!> [skrị:ker]LYSSNA:la hét

127. vitsvart
vit <vitt, vita> [vi:t] LYSSNA : trắng
svart 〈svart, svarta〉 [svar‿t:] LYSSNA: đen

128. våttorr
våt 〈vått, våta〉 [vå:t] LYSSNA: ẩm ướt, ướt
torr 〈torrt, torra〉 [tår:] LYSSNA: khô, khô cằn, hạn hán

129. vänsterhöger
vänster 〈vänstern, –, –〉 [vẹn:ster] LYSSNA: trái
höger 〈högern, –, –〉 [họ̈:ger] LYSSNA: phải

130. värdefullvärdelös
värdefull 〈värdefullt, värdefulla〉 [²vạ̈:r‿deful:] LYSSNA: quý báu, có giá trị
värdelös 〈värdelöst, värdelösa〉 [²vạ̈:r‿delö:s] LYSSNA: vô giá trị, vô dụng, vô ích

131. ärligfalskt
ärlig 〈ärligt, ärliga〉 [²ạ̈:r‿lig]: thành thật
falskt 〈falskt, falska〉 [fal:sk]: giả dối, giả tạo

132. ätafasta
äter 〈att äta, åt, har ätit, är äten, ät!〉 [ạ̈:ter] LYSSNA: ăn
fastar 〈att fasta, fastade, har fastat, – , fasta!〉 [²fạs:ta] LYSSNA: nhịn ăn

133. ödmjukhögmodig
ödmjuk 〈ödmjukt, ödmjuka〉 [²ọ̈:dmju:k] LYSSNA: khiêm tốn
högmodig 〈högmodigt, högmodiga〉 [²họ̈:gmo:dig] LYSSNA: kiêu ngạo

134. öppenstängd
öppen 〈öppet, öppna〉 [²ọ̈p:en] LYSSNA: mở
stängd 〈stängt, stängda〉 : đóng

Lưu ý: öppnar # stänger (đóng # mở) – động từ

135. över, ovanpå, ovanunder
över [ọ̈:ver] LYSSNA: ở trên, bên trên
under [ụn:der] LYSSNA: dưới

4 Comments

  • Kathy

    Tuyệt vời Ad ơi, cảm ơn bạn. Học từ vựng cùng với từ trái nghĩa dễ nhớ hơn nhiều nhưng có chút khó khăn vì nhiều loại, Ad có thể ghi chú rõ cặp nào là adjektiv, substantiv, adverb được không? Tack Ad rất nhiều.

    • Karin Nga Do

      Chào bạn, hiện tại mình chưa có thời gian để cập nhật cụ thể các loại từ, bạn chịu khó sử dụng từ điển lexin để tra loại từ nhé. Khi nào có thời gian mình sẽ thêm phần này vào. Cám ơn bạn đã quan tâm tới blog của mình. Chúc bạn và gia đình nhiều sức khoẻ để cùng nhau vượt qua dịch bệnh nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *