Về Thụy Điển

Partier i Sverige – Các Đảng ở Thụy Điển

Sedan valet 2010 har det funnits åtta partier i riksdagen. Kể từ cuộc bầu cử năm 2010 có tám đảng trong quốc
Read More