Về Thụy Điển

Quy định mới dành cho người đi bộ ở Thụy Điển

Nya regler för gångtrafikanter börjar gälla i dag

Những quy định mới dành cho người đi bộ bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay.

Regeringen ändrar i Trafikförordningen

Chính phủ đang thay đổi qui định về giao thông.

För att minska förvirringen bland de som är ute och promenerar väljer regeringen att ändra i Trafikförordningen.

Để giảm bớt sự nhầm lẫn giữa những người đi bộ, chính phủ lựa chọn sửa đổi Quy chế giao thông.

Från och med nu ska gångtrafikanter hålla till vänster.

Từ giờ trở đi, người đi bộ sẽ đi bên trái.

De nya reglerna gäller för personer som går på kombinerade gång- och cykelbanor.

Những quy tắc mới này áp dụng cho những người đi bộ trên các tuyến đường kết hợp giữa đường dành cho người đi bộ và đi xe đạp

– Från och med måndag ska du gå på vänster sida på såna här gemensamma gång- och cykelbanor, säger Karlstad kommuns cykelsamordnare, David Nordström till SVT Nyheter Värmland.

Kể từ thứ hai bạn sẽ phải đi bộ ở bên trái của các tuyến đường kết hợp giữa đường dành cho người đi bộ và đi xe đạp, điều phối viên xe đạp của quận Karlstad, David Nordström, nói với tờ SVT News Värmland.

På det här viset möter man och får ögonkontakt med cyklisterna. De nya reglerna är tänkta att förbättra trafiksäkerheten och förhoppningsvis minska irritationen mellan gående och cyklister.

Bằng cách này, bạn gặp gỡ và giao tiếp bằng mắt với những người đi xe đạp. Các quy định mới nhằm cải thiện an toàn giao thông và hy vọng giảm bớt sự phiền toái/ khó chịu giữa người đi bộ và người đi xe đạp.

Där det tidigare varit oklart vilken sida man ska gå på – ska man från och med nu hålla till vänster.

Những nơi mà trước đó không rõ ràng bên nào người đi bộ sẽ đi, kể từ bây giờ sẽ là bên trái.

Nguồn: aftonbladet

Người dịch: Cộng tác viên Charlotte

Các bạn có thể trở thành cộng tác viên của trang www.simpleswedish.com và trang Facebook Học tiếng Thụy Điển đơn giản giống như bạn Charlotte thông qua việc dịch những bài báo, dịch lời bài hát bạn yêu thích, dịch những câu nói hay và ý nghĩa về cuộc sống hoặc bất kì chủ đề nào mà bạn thấy hay và có ích cho cộng đồng trong quá trình học tiếng Thụy Điển.

One Comment

  • Theresa Truong

    Chuyen muc nay that thu vi, se giúp cho moi nguoi hieu ro hon ve cs cung nhu luật le co ban o Thuy Dien de nang cao tam nhan thuc cua nguoi di dan hon.
    Tack Admin va nhung cong su nhieu lam.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *