Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
Luyện ViếtTài liệu học

Luyện viết tiếng Thụy Điển

Bài viết này dành cho các bạn muốn luyện viết tiếng Thụy Điển, cải thiện khả năng viết, muốn tìm kiếm những mẫu câu để giúp bạn nêu lên quan điểm cá nhân của mình (egna åsikter), thậm chí áp dụng được cả trong giao tiếp.

Những mẫu câu này thích hợp cho các bạn học SFI từ trình độ C, D trở lên, đang học SAS và các chương trình học bằng tiếng Thụy Điển. Những mẫu câu này sẽ là một trong những “vũ khí lợi hại” giúp bạn đạt điểm cao hơn trong các bài thi viết.

1. Jag tror att: Tôi tin rằng…

2. Jag tycker att: Tôi nghĩ rằng…

3. ‎Jag anser att: Dựa trên những điều mà tôi biết thì…/ Tôi nghĩ rằng… / Theo tôi thấy thì…

4. Jag känner på mig att: Tôi có (một) cảm giác/linh cảm là…

5. Jag är säker på att: Tôi chắc chắn rằng…

6. Jag är övertygad om att: Tôi tin chắc/đoán chắc là…

7. Enligt min åsikt: Theo quan điểm cá nhân tôi.

8. Min åsikt är att: Ý kiến, quan điểm cá nhân tôi là…

9. Jag är osäker på om: Tôi không chắc là (nếu)…

10. Jag är tveksam till att: Tôi lưỡng lự/do dự/ngần ngại rằng…

11. Jag undrar om: Tôi tự hỏi/ thắc mắc (nếu)…

12. Jag antar att: Tôi cho rằng…

13. Jag gissar att: Tôi đoán là…

14. Jag hoppas att: Tôi hy vọng rằng/mong là…

15. Jag önskar mig: Tôi ước rằng…

16. Jag skulle vilja: Tôi muốn (một cách lịch sự, thay vì chỉ nói Jag vill)

17. Jag ororar mig för att: Tôi lo lắng…/ Tôi lo là…

18. Jag är rädd för + (danh từ): Tôi sợ (cái gì đó)

19. Jag är rädd (för) att: Tôi sợ rằng…

20. Jag håller med dig att: Tôi đồng ý với bạn rằng…

21. Jag tvivlar på att: Tôi không chắc là… Hoặc Tôi nghi ngờ rằng…không…

Ví dụ:
Jag tvivlar på att du har rätt: Tôi nghi ngờ là bạn không đúng hoặc Tôi không chắc là bạn đúng.

22. Många tycker att… men jag tycker att: Nhiều người nghĩ rằng … nhưng tôi nghĩ rằng …

Leave a Reply


Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/simple19/public_html/wp-includes/class.wp-scripts.php on line 454