Ngữ pháp,  Tài liệu học

Động từ bất quy tắc và động từ mạnh tiếng Thụy Điển (nhóm 4)

Động từ tiếng Thụy Điển có 4 nhóm. Trong đó nhóm 4 gồm có hai loại: Động từ Bất quy tắc – Oregelbundna verb và Động từ mạnh – Starka verb, có quy tắc.

A. Động từ bất quy tắc – Oregelbundna verb

Là nhóm động từ không có quy tắc cụ thể để nhớ và cách học tốt nhất là chúng ta nên học thuộc lòng, tập sử dụng cho quen.

Xem Bảng động từ bất quy tắc tiếng Thụy Điển tại đây.

 

B.Động từ mạnh – starka verb, có quy tắc

Đối với động từ mạnh nhóm 4 gồm có 4 loại:

1. Nhóm i – e -i

Nghĩa là động từ ở thì hiện tại đơn, thể cầu khiến và nguyên mẫu chứa “i” dài, khi chuyển qua quá khứ đổi thành “e”

dài và khi ở thể phân từ – supinum thì chứa “i” dài.

a. Ví dụ:

Động từ: biter

Thì hiện tại đơn,thể cầu khiến và nguyên mẫu: biter, bit!, att bita

Quá khứ đơn: bet

Thể phân từ: bitit

b. Danh sách

Xem Bảng động từ mạnh, nhóm i – e – i tại đây.

 

2. Nhóm i – a – u

Nghĩa là động từ ở thì hiện tại đơn, thể cầu khiến và nguyên mẫu chứa “i” ngắn, khi chuyển qua quá khứ đổi thành “a” ngắn và khi ở thể phân từ – supinum thì chứa “u” ngắn.

a. Ví dụ:

Động từ: brinner

Thì hiện tại đơn,thể cầu khiến và nguyên mẫu: brinner, brinn!, att brinna

Quá khứ đơn: brann

Thể phân từ: brunnit

b. Danh sách

Xem Bảng động từ mạnh, nhóm i – a – u sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

3. Nhóm u – ö – u

Nghĩa là động từ ở thì hiện tại đơn, thể cầu khiến và nguyên mẫu chứa j + “u” dài, khi chuyển qua quá khứ đổi thành “u” dài và khi ở thể phân từ/ thể hoàn thành – supinum thì chứa “u” dài.

a. Ví dụ:

Động từ: bjuder

Thì hiện tại đơn,thể cầu khiến và nguyên mẫu: bjuder, bjud!, att bjuda

Quá khứ đơn: bjöd

Thể phân từ: bjudit

b. Danh sách

Xem Bảng động từ mạnh, nhóm i – a – u sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

 

4. Nhóm y – ö – u

Nghĩa là động từ ở thì hiện tại đơn, thể cầu khiến và nguyên mẫu chứa “y” dài, khi chuyển qua quá khứ đổi thành “ö” dài và khi ở thể phân từ/ thể hoàn thành – supinum thì chứa “u” dài.

a. Ví dụ:

Động từ: stryker

Thì hiện tại đơn,thể cầu khiến và nguyên mẫu: styker, stryk!, att stryka

Quá khứ đơn: strök

Thể phân từ: strukit

b. Danh sách

Xem Bảng động từ mạnh, nhóm y – ö – u sẽ được cập nhật trong thời gian tới.

2 Comments

 • Pham Minh Ngoc

  Em muốn hỏi là tại sao “rita” và “skicka” trong quá khứ lại có đuôi “de” mà đổi thành e hay a vậy ạ?

  • Karin Nga Do

   Chào bạn, “rita” và “skicka” là động từ thuộc nhóm 1 trong 4 nhóm động từ và là những động từ kết thúc bằng “a” nên đuôi trong quá khứ mình chỉ cần thêm “de” phía sau là đủ.
   Bạn có thể đọc thêm bài viết về Verb – Động từ và 4 nhóm động từ trong tiếng Thuỵ Điển của mình qua link này:
   https://simpleswedish.com/4-nhom-dong-tu-trong-tieng-thuy-dien/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *