Học qua hình ảnh

Bảng động từ song ngữ tiếng Thụy Điển – tiếng Việt

Các bài viết liên quan:

7 thì trong tiếng Thụy Điển như thì hiện tại đơn, thì quá khứ, thì tương lai, hiện tại hoàn thành, quá khứ hoàn thành,..

4 nhóm Động từ trong tiếng Thụy Điển

10 Hjälpverb trong tiếng Thụy Điển

Động từ bất quy tắc và động từ mạnh tiếng Thụy Điển (nhóm 4)

Danh sách 60 động từ bất quy tắc và các ví dụ minh hoạ

Pages: 1 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *